Wortelhoutsnippers 15-40  : Prijs = € 24/m³
Als bodembedekker kunnen ook wortelhoutsnippers gebruikt worden.
Deze snippers zijn afkomstig van de stronken van de bomen.
De stronken worden verkleind met een hakselaar en daarna afgezeefd om zo verschillende afmetingen te bekomen.
De houdbaarheidsduur van bodembedekker is vergelijkbaar met Franse schors

Hoop met stronken
Stronken hakselen met hakselaar
Zeven van gehakselde stronken tot wortelhoutsnippers
Algemene verkoopsvoorwaardenContactRoutebeschrijving

Bovenvermelde prijs is afgehaald bedrijf . Dit product kan ook geleverd worden. Om de prijs hiervoor te weten ga naar 'LEVEREN/CONTAINERS'  .
Populierschors  : Prijs = € 20/m³

Dit is een loofboomschors afkomstig van Belgische populieren 
die extra fijn gemalen is.

Wortelhoutsnippers 40+  : Prijs = € 26/m³   

Dit wortelhout kan gebruikt 
worden om muurkorven te vullen.


Mennestraat z/n , Riemst - Tel. 012/45.70.31
openingsuren: ma-vr: 8-12u en 13-18u - zat. : 8-12u 
Wortelhoutsnippers
Populierschors
Ecochips  : Prijs = € 28/m³  

Ecochips kunnen net zoals wortelhoutsnippers of boomschors als bodembedekker gebruikt worden
Deze snippers zijn afkomstig van de stammen van de bomen.
De stammen worden verkleind met een hakselaar/chipper en daarna afgezeefd om zo verschillende afmetingen te bekomen.
De houdbaarheidsduur van bodembedekker is vergelijkbaar met Franse schors