Horse Master


Voor paarden en schapen!


Paarden grazen anders dan koeien. Waar koeien het gras met de tong afscheuren, bijten paarden en ook schapen het heel kort af. Daarom moet het gras goed bestand zijn tegen kort afweiden. Het moet een laag groeipunt hebben, maar daarnaast dient het grover te zijn. Standaard weidemengsels bevatten grassoorten met een voor paarden te hoge voederwaarde. De soorten en rassen in Horse Master zijn geselecteerd op het gebruik door paarden. Dit grasmengsel heeft een laag groeipunt, zodat het goed tegen kort afweiden kan. 


Voordelen Horse Master 

zeer sterke zode 
structuurrijk 
goed herstellend vermogen 
geschikt voor paardenweide 
ook te gebruiken bij schapenweide 
verdraagt korte beweiding 


Prijs =€ 115/zak (15 kg)
Zaaidichtheid = 0,75 à 0,90 kg /are (1 are = 100 m²)

Algemene verkoopsvoorwaardenContactRoutebeschrijving

Mennestraat z/n , Riemst - Tel. 012/45.70.31
openingsuren: ma-vr: 8-12u en 13-18u - zat. : 8-12u